Новини

Информация за броя на свободните места в яслени групи към ОДЗ и Първа Група в ЦДГ за 2016-2017 г. са публикувани в таблицата по-долу. Класиране на 31.05.2016 г.

Информация за броя на подготвителни групи 5 и 6-годишни деца за учебната 2016/2017 г. /към 22.03.2016г./ тук

Родителите могат да подават комплекта си от документи за новосформиращите се яслени и първи групи в общинските детски градини всеки ден от 7:30ч. до 16:30ч.

Онлайн в детската градина се извършва проверката за наличие или липса на задължения, съгласно чл.87, ал.6 от ДОПК за предходната календарна година. При наличие на задължения, комплектът с документи се счита за непълен.
Онлайн в детската градина се извършва проверка за здравно осигурителните права на единия родител. При наличие на задължения, комплектът с документи се счита за непълен.

Дирекция „Образование и младежки дейности“ информира родителите, че за филиала на ЦДГ№4“Теменужка“ на ул.“Капитан Райчо“, могат да подават документи, родителите живеещи по постоянен адрес и към двата административни района- „Одесос“ и р-н „Младост“. За обявените места за специални групи към ОДГ№9“Ален мак“ и ЛДГ№20“Бриз“, родителите ще могат да подават документи по-късно, извън регламентирания в Правилата срок. Изискванията към документите, техния задължителен набор и сроковете и мястото за тяхното подаване, ще бъдат допълнително оповестени в детските заведения и на страницата на електронния регистър.

Детско заведение Възрастова Група Брой Подаване до Резултати
ОДЗ №06 "Палечко" Първа група 2012 6до
ОДЗ №12 "Първи юни" Първа група 2012 18до
ОДЗ №01 "Маргаритка" Първа група 2012 2до
ЦДГ №45 "Пролет" Първа група 2012 3до
ЦДГ №14 "Успех" Втора група 2011 1до
ОДЗ №03 "Делфинче" Втора група 2011 2до
ЦДГ №12 "Пинокио" Втора група 2011 1до
ОДЗ №02 "Д-р П. Берон" Втора група 2011 2до
ЦДГ №45 "Пролет" Трета група 2010 2до
ЦДГ №07 "Изворче" Трета група 2010 1до
ОДЗ №02 "Д-р П. Берон" Трета група 2010 2до
ОДЗ №06 "Палечко" Трета група 2010 4до
ЦДГ №14 "Успех" Трета група 2010 3до
ОДЗ №10 "Приказка" Яслена група, нов прием 20до
ОДЗ №16 "Българче" Яслена група, нов прием 25до
ОДЗ №14 "Дружба" Яслена група, нов прием 19до
ОДЗ №31 "Боров кът" Яслена група, нов прием 13до
ОДЗ №06 "Палечко" Яслена група, нов прием 23до
ОДЗ №36 "Ран Босилек" Яслена група, нов прием 22до
ОДЗ №13 "Детска радост" Яслена група, нов прием 16до
ОДЗ №04 "Чайка" Яслена група, нов прием 13до
ОДЗ №05 "Славейче" Яслена група, нов прием 20до
ОДЗ №24 "Иглика" Яслена група, нов прием 16до
ОДЗ №12 "Първи юни" Яслена група, нов прием 18до
ОДЗ №03 "Делфинче" Яслена група, нов прием 21до
ОДЗ №02 "Д-р П. Берон" Яслена група, нов прием 12до
ОДЗ №25 "Люляче" Яслена група, нов прием 15до
ОДЗ №11 "Детски свят" Яслена група, нов прием 25до
ОДЗ №15 "Морска звездица" Яслена група, нов прием 21до
ОДЗ №01 "Маргаритка" Яслена група, нов прием 30до
ОДЗ №08 "Лястовичка" Яслена група, нов прием 22до
ОДЗ №04 "Чайка" Първа група, нов прием 2013 60до
ЦДГ №45 "Пролет" Първа група, нов прием 2013 64до
ЦДГ №46 "Слънчева Дъга" Първа група, нов прием 2013 60до
ЦДГ "Зорница" Първа група, нов прием 2013 15до
ЦДГ №04 "Теменужка" ф-л Кап. Райчо Първа група, нов прием 2013 64до
ЦДГ №22 "Горска приказка" Първа група, нов прием 2013 75до
ОДГ №09 "Ален Мак" Първа група, нов прием 2013 50до
ЦДГ №40 "Щастливо детство" Първа група, нов прием 2013 50до
ЦДГ №39 "Звънче" Първа група, нов прием 2013 64до
ОДЗ №24 "Иглика" Първа група, нов прием 2013 40до
ЦДГ №17 "Валентина Терешкова" Първа група, нов прием 2013 43до
ЦДГ №02 "Пламъче" Първа група, нов прием 2013 32до
ЦДГ №15 "Гълъбче" Първа група, нов прием 2013 30до
ОДЗ №12 "Първи юни" Първа група, нов прием 2013 8до
ОДЗ №25 "Люляче" Първа група, нов прием 2013 12до
ЦДГ №14 "Успех" Първа група, нов прием 2013 32до
ЦДГ №04 "Теменужка" Първа група, нов прием 2013 22до
ОДЗ №15 "Морска звездица" Първа група, нов прием 2013 63до
ЦДГ №16 "Пушкин" Първа група, нов прием 2013 52до
ОДЗ №01 "Маргаритка" Първа група, нов прием 2013 55до
ЦДГ №03 "Детско градче" Първа група, нов прием 2013 112до
ЦДГ №12 "Пинокио" Първа група, нов прием 2013 50до
ОДЗ №08 "Лястовичка" Първа група, нов прием 2013 32до
ЦДГ №35 "Незабравка" Първа група, нов прием 2013 60до
ОДЗ №10 "Приказка" Първа група, нов прием 2013 37до
ОДЗ №11 "Детски свят" Първа група, нов прием 2013 5до
ЦДГ №43 "Синчец" Първа група, нов прием 2013 90до
ОДЗ №14 "Дружба" Първа група, нов прием 2013 58до
ЦДГ №21 "Калина Малина" Първа група, нов прием 2013 90до
ЛДГ №20 "Бриз" Първа група, нов прием 2013 20до
ЦДГ №07 "Изворче" Първа група, нов прием 2013 60до
ЦДГ №32 "Моряче" Първа група, нов прием 2013 90до
ЦДГ №01 "Светулка" Първа група, нов прием 2013 46до
ОДЗ №31 "Боров кът" Първа група, нов прием 2013 7до
ЦДГ №13 "Звездичка" Първа група, нов прием 2013 30до
ЦДГ №06 "Златно зрънце" Първа група, нов прием 2013 62до
ЦДГ "Ран Босилек" Първа група, нов прием 2013 9до
ОДЗ №06 "Палечко" Първа група, нов прием 2013 15до
ЦДГ №30 "Мечо Пух" Първа група, нов прием 2013 32до
ЦДГ №08 "Христо Ботев" Първа група, нов прием 2013 110до
ЦДГ №38 "Ян Бибиян" Първа група, нов прием 2013 47до
ЦДГ №44 "Крилатко" Първа група, нов прием 2013 32до
ЦДГ №28 "Карамфилче" Първа група, нов прием 2013 50до
ОДЗ №13 "Детска радост" Първа група, нов прием 2013 34до
ЦДГ №05 "Слънчо" Първа група, нов прием 2013 90до
ЦДГ №18 "Морски свят" Първа група, нов прием 2013 32до
ОДЗ №05 "Славейче" Първа група, нов прием 2013 30до
ОДЗ №36 "Ран Босилек" Първа група, нов прием 2013 10до
ЦДГ №43 "Синчец" Първа група 2012 3до резултат
ЦДГ №03 "Детско градче" Първа група 2012 2до резултат
ЦДГ №40 "Щастливо детство" Първа група 2012 3до резултат
ЦДГ №04 "Теменужка" Първа група 2012 2до резултат
ОДЗ №12 "Първи юни" Първа група 2012 18до резултат
ОДЗ №11 "Детски свят" Втора група 2011 2до резултат
ОДЗ №03 "Делфинче" Втора група 2011 2до резултат
ЦДГ №43 "Синчец" Втора група 2011 2до резултат
ЦДГ №40 "Щастливо детство" Втора група 2011 2до резултат
ОДЗ №24 "Иглика" Втора група 2011 1до резултат
ЦДГ №43 "Синчец" Трета група 2010 2до резултат
ЦДГ №40 "Щастливо детство" Трета група 2010 6до резултат
ОДЗ №24 "Иглика" Трета група 2010 4до резултат
ЦДГ №03 "Детско градче" Трета група 2010 14до резултат
ЦДГ №39 "Звънче" Първа група 2012 1до резултат
ЦДГ №45 "Пролет" Първа група 2012 2до резултат
ОДЗ №02 "Д-р П. Берон" Първа група 2012 1до резултат
ЦДГ №17 "Валентина Терешкова" Първа група 2012 2до резултат
ЦДГ №12 "Пинокио" Първа група 2012 1до резултат
ОДЗ №08 "Лястовичка" Първа група 2012 1до резултат
ЦДГ №28 "Карамфилче" Втора група 2011 2до резултат

Покажи всички

© 2006 - 2016 Електронен регистър за прием в детски заведения към Община Варна  Дирекция "Образование и младежки дейности"