Новини

Информация за броя на подготвителни групи 5 и 6-годишни деца за учебната 2016/2017 г. /към 22.03.2016г./ тук

Родителите могат да подават комплекта си от документи за новосформиращите се яслени и първи групи в общинските детски градини всеки ден от 7:30ч. до 16:30ч.

Онлайн в детската градина се извършва проверката за наличие или липса на задължения, съгласно чл.87, ал.6 от ДОПК за предходната календарна година. При наличие на задължения, комплектът с документи се счита за непълен.
Онлайн в детската градина се извършва проверка за здравно осигурителните права на единия родител. При наличие на задължения, комплектът с документи се счита за непълен.

Дирекция „Образование и младежки дейности“ информира родителите, че за филиала на ЦДГ№4“Теменужка“ на ул.“Капитан Райчо“, могат да подават документи, родителите живеещи по постоянен адрес и към двата административни района- „Одесос“ и р-н „Младост“. За обявените места за специални групи към ОДГ№9“Ален мак“ и ЛДГ№20“Бриз“, родителите ще могат да подават документи по-късно, извън регламентирания в Правилата срок. Изискванията към документите, техния задължителен набор и сроковете и мястото за тяхното подаване, ще бъдат допълнително оповестени в детските заведения и на страницата на електронния регистър.

Информация за броя на свободните места в яслени групи към ОДЗ и Първа Група в ЦДГ за 2016-2017 г. може да намерите тук

Детско заведение Възрастова Група Брой Подаване до Резултати
ОДЗ №11 "Детски свят" Първа група 2012 1до
ОДЗ №12 "Първи юни" Първа група 2012 20до
ЦДГ "Зорница" Първа група 2012 1до
ЦДГ №32 "Моряче" Първа група 2012 1до
ЦДГ №22 "Горска приказка" Първа група 2012 3до
ЦДГ №45 "Пролет" Първа група 2012 1до
ЦДГ №07 "Изворче" Първа група 2012 2до
ЦДГ №02 "Пламъче" Втора група 2011 3до
ОДЗ №11 "Детски свят" Втора група 2011 1до
ЦДГ №39 "Звънче" Втора група 2011 3до
ЦДГ №22 "Горска приказка" Втора група 2011 3до
ОДЗ №02 "Д-р П. Берон" Втора група 2011 2до
ОДЗ №08 "Лястовичка" Трета група 2010 1до
ОДЗ №11 "Детски свят" Трета група 2010 2до
ЦДГ №40 "Щастливо детство" Първа група 2012 2до резултат
ЦДГ №45 "Пролет" Първа група 2012 2до резултат
ОДЗ №12 "Първи юни" Първа група 2012 21до резултат
ЦДГ №22 "Горска приказка" Първа група 2012 3до резултат
ОДЗ №03 "Делфинче" Втора група 2011 3до резултат
ЦДГ №45 "Пролет" Втора група 2011 1до резултат
ЦДГ №22 "Горска приказка" Втора група 2011 3до резултат
ЦДГ №14 "Успех" Втора група 2011 1до резултат
ЦДГ №40 "Щастливо детство" Втора група 2011 1до резултат
ЦДГ №04 "Теменужка" ф-л Кап. Райчо Трета група 2010 4до резултат
ЦДГ №45 "Пролет" Трета група 2010 1до резултат
ОДЗ №02 "Д-р П. Берон" Трета група 2010 2до резултат
ОДЗ №01 "Маргаритка" Първа група 2012 2до резултат
ОДЗ №12 "Първи юни" Първа група 2012 21до резултат
ЦДГ №42 "Мир" Първа група 2012 2до резултат
ЦДГ №39 "Звънче" Първа група 2012 2до резултат
ЦДГ №14 "Успех" Първа група 2012 2до резултат
ОДЗ №06 "Палечко" Първа група 2012 6до резултат
ЦДГ №22 "Горска приказка" Първа група 2012 3до резултат
ОДЗ №11 "Детски свят" Първа група 2012 1до резултат
ЦДГ №43 "Синчец" Втора група 2011 2до резултат
ЦДГ №32 "Моряче" Втора група 2011 1до резултат
ЦДГ №40 "Щастливо детство" Втора група 2011 1до резултат
ЦДГ №18 "Морски свят" Втора група 2011 2до резултат
ЦДГ №04 "Теменужка" Втора група 2011 3до резултат
ОДЗ №01 "Маргаритка" Втора група 2011 1до резултат
ЦДГ №15 "Гълъбче" Втора група 2011 1до резултат
ОДЗ №12 "Първи юни" Втора група 2011 1до резултат
ЦДГ №42 "Мир" Втора група 2011 2до резултат
ЦДГ №39 "Звънче" Втора група 2011 3до резултат
ОДЗ №10 "Приказка" Втора група 2011 3до резултат
ОДЗ №06 "Палечко" Втора група 2011 3до резултат
ЦДГ №22 "Горска приказка" Втора група 2011 3до резултат
ОДЗ №11 "Детски свят" Втора група 2011 1до резултат
ЦДГ №43 "Синчец" Трета група 2010 2до резултат
ЦДГ №18 "Морски свят" Трета група 2010 2до резултат
ОДЗ №06 "Палечко" Трета група 2010 4до резултат
ОДЗ №11 "Детски свят" Трета група 2010 1до резултат
ЦДГ №01 "Светулка" Четвърта (подготвителна) група 1до резултат
ОДЗ №11 "Детски свят" Първа група 2012 1до резултат
ЦДГ №40 "Щастливо детство" Първа група 2012 3до резултат
ЦДГ №22 "Горска приказка" Първа група 2012 3до резултат
ОДЗ №11 "Детски свят" Втора група 2011 1до резултат
ОДЗ №14 "Дружба" Втора група 2011 1до резултат
ОДЗ №03 "Делфинче" Втора група 2011 3до резултат
ЦДГ №21 "Калина Малина" Втора група 2011 1до резултат
ЦДГ №22 "Горска приказка" Втора група 2011 3до резултат
ОДЗ №02 "Д-р П. Берон" Втора група 2011 1до резултат
ОДЗ №11 "Детски свят" Трета група 2010 2до резултат
ЦДГ №07 "Изворче" Трета група 2010 1до резултат
ЦДГ №14 "Успех" Трета група 2010 3до резултат
ЦДГ №03 "Детско градче" Трета група 2010 15до резултат
ОДЗ №08 "Лястовичка" Трета група 2010 2до резултат
ЦДГ №16 "Пушкин" Трета група 2010 1до резултат
ОДЗ №02 "Д-р П. Берон" Трета група 2010 2до резултат
ЦДГ №21 "Калина Малина" Четвърта (подготвителна) група 9до резултат
ОДЗ №12 "Първи юни" Първа група 2012 21до резултат
ЦДГ №22 "Горска приказка" Първа група 2012 3до резултат
ОДЗ №06 "Палечко" Първа група 2012 6до резултат
ОДЗ №03 "Делфинче" Втора група 2011 1до резултат
ЦДГ №22 "Горска приказка" Втора група 2011 3до резултат
ОДЗ №06 "Палечко" Втора група 2011 3до резултат
ОДЗ №06 "Палечко" Трета група 2010 4до резултат
ОДЗ №12 "Първи юни" Първа група 2012 21до резултат
ЦДГ №45 "Пролет" Първа група 2012 1до резултат
ОДГ №09 "Ален Мак" Първа група 2012 1до резултат
ЦДГ №22 "Горска приказка" Първа група 2012 3до резултат
ЦДГ №16 "Пушкин" Първа група 2012 1до резултат
ЦДГ №43 "Синчец" Първа група 2012 1до резултат
ЦДГ №40 "Щастливо детство" Първа група 2012 3до резултат
ЦДГ №39 "Звънче" Първа група 2012 2до резултат
ЦДГ №12 "Пинокио" Втора група 2011 1до резултат
ЦДГ №22 "Горска приказка" Втора група 2011 3до резултат
ЦДГ №28 "Карамфилче" Втора група 2011 1до резултат
ЦДГ №21 "Калина Малина" Втора група 2011 2до резултат
ЦДГ №43 "Синчец" Втора група 2011 2до резултат
ЦДГ №40 "Щастливо детство" Втора група 2011 1до резултат
ОДЗ №02 "Д-р П. Берон" Втора група 2011 2до резултат
ЦДГ №39 "Звънче" Втора група 2011 3до резултат
ЦДГ №28 "Карамфилче" Трета група 2010 1до резултат
ЦДГ №21 "Калина Малина" Трета група 2010 1до резултат
ЦДГ №43 "Синчец" Трета група 2010 2до резултат
ОДЗ №02 "Д-р П. Берон" Трета група 2010 2до резултат
ЦДГ №21 "Калина Малина" Четвърта (подготвителна) група 8до резултат
ОДЗ №06 "Палечко" Яслена Група 3до резултат
ОДЗ №12 "Първи юни" Първа група 2012 21до резултат

Покажи всички

© 2006 - 2016 Електронен регистър за прием в детски заведения към Община Варна  Дирекция "Образование и младежки дейности"