Новини

Община Варна, Дирекция „Образование и младежки дейности“ информира родителите, че на 17.08.2015 г. от незаети места и оптимизация ще бъдат обявени 309 свободни места за прием на деца, родени през 2012 г., както следва:

Район „Одесос“

 1. ЦДГ №1 “Светулка“ - 5 места
 2. ЦДГ №5 “Слънчо“ - 3 места
 3. ЦДГ №40 “Щастливо детство“ - 2 места
 4. ОДЗ №6 “Палечко“ - 30 места

Район „Приморски“

 1. ОДЗ №14 “Дружба“ - 3 места

 2. ЦДГ №38 “Ян Бибиян“ - 2 места
 3. ОДГ №9 “Ален мак“ - 18 места
 4. ОДЗ №5 “Славейче“ - 2 места
 5. СДГ №34 “Горски кът“ к.к.“Зл.пясъци“ - 54 места

Район „Младост“

 1. ЦДГ №14 “Успех“ - 2 места
 2. ОДЗ №13 “Детска радост“ - 2 места
 3. ЦДГ №45 “Пролет“ - 5 места
 4. ЦДГ №43 “Синчец“ - 6 места
 5. ЦДГ №3 “Детско градче“ - 33 места
 6. ЦДГ №39 “Звънче“ - 1 място
 7. ЦДГ №7 “Изворче“ - 7 места

Район „Вл.Варненчик“

 1. ОДЗ №1 “Маргаритка“ - 5 места
 2. ОДЗ №11 “Детски свят“ - 4 места
 3. ОДЗ №12 “Първи юни“ - 23 места
 4. ЦДГ №2 “Пламъче“ - 8 места

Район „Аспарухово“

 1. ЦДГ№17 “Валентина Терешкова“ - 3 места
 2. ЦДГ№22 “Горска приказка“ - 57 места

с.Тополи

 1. ОДЗ№36 “Ран Босилек“ - 13 места

с.Каменар

 1. ОДЗ№31 “Боров кът“ - 11 места

с.Звездица

ЦДГ“ Зорница“ - 10 места

Ще бъдат обявени и 20 места за детска ясла, както следва:

 1. ОДЗ№14“ Дружба“, район „Приморски“ - 2 места

 2. ОДЗ№31“ Боров кът“ с.Каменар - 18

За свободните места родителите ще могат да подават заявления от 17 до 21.08.2015г. Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 21.08.2015г. след 19 часа.

Записването на приетите деца ще бъде от 24.08 до 28.08.2015г.

Предвид динамиката на процесите е възможно към началото на учебната година да бъдат обявени още свободни места.

На своето  четиридесет и второ   заседание на 05.08.2015г., Общински съвет Варна гласува предложението на Кмета на Община Варна  за осигуряване финансови средства за откриването на две летни, временни, целодневни групи за 60  деца, в услуга на родители, които намират трудовата си реализация през туристическия сезон в гр. Варна.

Двете целодневни детски групи ще бъдат  разкрити в СДГ№34 “Горски кът“/к.к. „Златни пясъци“/ и ОДЗ№2 “Д-р П.Берон“, които се намират в район „Приморски“. Целта е да се откликне на необходимостта да бъдат подпомогнати работещите сезонно родители, които искат да устроят временно децата си в детска градина.

I. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ

 1. Заявление от родителя-вх.№, заведено във входящия дневник на ДГ.
 2. Попълване на декларация, че престоят на детето им е до 31.08. 2015г.
 3. Служебна бележка от двамата родители, че са работещи: да съдържат-изх.№, мокър печат, БУЛСТАТ на фирмата, предприятието, дружеството и т.н.
 4. Акт за раждане на детето и негово копие.
 5. За посочените групи в двата района, родителите могат да подават заявление, без значение на района по местоживеене.
 6. Медицински картон на детето.

Групите ще се сформират без класиране в електронния регистър, на основание входящия номер на заявлението и заявеното желание на родителите.

II. ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ  И ПРИЕМАНЕТО НА ДЕЦАТА ЗАПОЧВА ОТ 06.08.2015г.

III. УСЛОВИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ

 1. Представяне на посочения набор от задължителни документи
 1. Медицински изследвания на детето.
 2. 3аплащане на депозитна такса, съгласно действащата Наредба на Общински съвет

Класирането за яслена група родени 2013/2014 г. и за първа група, родени през 2012 г. ще се осъществи на 29.05.2015 г. след 9 часа

Родителите на децата, които са приети след класиране в детска градина, започват записването им от 01.06. до 05.06.2015 г. включително.

Класирането за яслена група родени 2013/2014 г. и за първа група, родени през 2012 г. ще се осъществи на 29.05.2015 г. след 9 часа

Родителите на децата, които са приети след класиране в детска градина, започват записването им от 01.06. до 05.06.2015 г. включително.

Детско заведение Възрастова Група Брой Подаване до Резултати
ОДЗ №36 "Ран Босилек" Първа група 2011 2до
ОДЗ №03 "Делфинче" Първа група 2011 2до
ЦДГ №12 "Пинокио" Първа група 2011 1до
СДГ №34 "Горски кът" Първа група 2011 5до
ЦДГ №22 "Горска приказка" Първа група 2011 2до
ЦДГ №01 "Светулка" Първа група 2011 2до
ОДЗ №11 "Детски свят" Първа група 2011 3до
ЦДГ №32 "Моряче" Първа група 2011 1до
ЦДГ №39 "Звънче" Първа група 2011 1до
ЦДГ №22 "Горска приказка" Втора група 2010 2до
ОДЗ №36 "Ран Босилек" Втора група 2010 2до
ОДЗ №11 "Детски свят" Втора група 2010 2до
ЦДГ №01 "Светулка" Втора група 2010 4до
СДГ №34 "Горски кът" Втора група 2010 8до
ЦДГ №32 "Моряче" Втора група 2010 2до
ЦДГ №18 "Морски свят" Втора група 2010 2до
ОДЗ №06 "Палечко" Втора група 2010 3до
ЦДГ №03 "Детско градче" Втора група 2010 10до
ЦДГ №07 "Изворче" Втора група 2010 2до
ОДЗ №05 "Славейче" Втора група 2010 1до
ЦДГ №12 "Пинокио" Втора група 2010 1до
ОДЗ №24 "Иглика" Втора група 2010 3до
ОДЗ №03 "Делфинче" Трета група 2009 2до
ОДЗ №36 "Ран Босилек" Трета група 2009 2до
ЦДГ №03 "Детско градче" Трета група 2009 11до
ЦДГ №12 "Пинокио" Трета група 2009 1до
ЦДГ №45 "Пролет" Трета група 2009 2до
ОДЗ №12 "Първи юни" - Полудневна Трета група 2009 5до
СДГ №34 "Горски кът" Трета група 2009 13до
ЦДГ №22 "Горска приказка" Трета група 2009 2до
ОДЗ №01 "Маргаритка" Трета група 2009 5до
ЦДГ №01 "Светулка" Трета група 2009 2до
ЦДГ №46 "Слънчева Дъга" Трета група 2009 1до
ЦДГ №32 "Моряче" Трета група 2009 7до
ЦДГ №07 "Изворче" Трета група 2009 2до
ЦДГ №05 "Слънчо" Трета група 2009 2до
ЦДГ №18 "Морски свят" Трета група 2009 1до
ОДЗ №06 "Палечко" Четвърта (подготвителна) група 7до
ОДЗ №36 "Ран Босилек" Яслена група, нов прием 5до
ОДЗ №06 "Палечко" Яслена група, нов прием 1до
ЦДГ №14 "Успех" Първа група, нов прием 2012 1до
ОДЗ №06 "Палечко" Първа група, нов прием 2012 26до
ЦДГ №03 "Детско градче" Първа група, нов прием 2012 30до
ОДЗ №36 "Ран Босилек" Първа група, нов прием 2012 10до
ЦДГ №45 "Пролет" Първа група, нов прием 2012 4до
ОДЗ №12 "Първи юни" Първа група, нов прием 2012 23до
СДГ №34 "Горски кът" Първа група, нов прием 2012 53до
ЦДГ №22 "Горска приказка" Първа група, нов прием 2012 55до
ОДЗ №01 "Маргаритка" Първа група, нов прием 2012 5до
ЦДГ №15 "Гълъбче" Първа група, нов прием 2012 2до
ЦДГ №40 "Щастливо детство" Първа група, нов прием 2012 3до
ЦДГ №32 "Моряче" Първа група, нов прием 2012 2до
ОДЗ №11 "Детски свят" Първа група, нов прием 2012 4до
ЦДГ №07 "Изворче" Първа група 2011 2до резултат
ОДЗ №25 "Люляче" Първа група 2011 2до резултат
ОДЗ №02 "Д-р П. Берон" Първа група 2011 4до резултат
ЦДГ №39 "Звънче" Първа група 2011 3до резултат
ЦДГ №02 "Пламъче" Първа група 2011 4до резултат
ОДЗ №01 "Маргаритка" Първа група 2011 2до резултат
ОДЗ №13 "Детска радост" Първа група 2011 1до резултат
ЦДГ №43 "Синчец" Първа група 2011 3до резултат
ЦДГ №17 "Валентина Терешкова" Първа група 2011 1до резултат
ЦДГ №22 "Горска приказка" Първа група 2011 2до резултат
ОДЗ №25 "Люляче" Втора група 2010 2до резултат
ЦДГ №02 "Пламъче" Втора група 2010 6до резултат
ОДЗ №02 "Д-р П. Берон" Втора група 2010 2до резултат
ЦДГ №35 "Незабравка" Втора група 2010 1до резултат
ОДЗ №15 "Морска звездица" Втора група 2010 3до резултат
ОДЗ №01 "Маргаритка" Втора група 2010 2до резултат
ЦДГ №22 "Горска приказка" Втора група 2010 2до резултат
ЦДГ №43 "Синчец" Втора група 2010 3до резултат
ЦДГ №15 "Гълъбче" Втора група 2010 2до резултат
ЦДГ №17 "Валентина Терешкова" Втора група 2010 1до резултат
ЦДГ №39 "Звънче" Втора група 2010 1до резултат
ОДЗ №15 "Морска звездица" Трета група 2009 3до резултат
ЦДГ №39 "Звънче" Трета група 2009 1до резултат
ЦДГ №02 "Пламъче" Трета група 2009 3до резултат
ОДЗ №05 "Славейче" Трета група 2009 2до резултат
ОДЗ №13 "Детска радост" Трета група 2009 4до резултат
ОДЗ №08 "Лястовичка" Трета група 2009 3до резултат
ОДЗ №11 "Детски свят" Трета група 2009 1до резултат
ЦДГ №22 "Горска приказка" Трета група 2009 2до резултат
ОДЗ №10 "Приказка" Трета група 2009 1до резултат
ЦДГ №43 "Синчец" Трета група 2009 3до резултат
ОДЗ №16 "Българче" Четвърта (подготвителна) група 1до резултат
ОДЗ №01 "Маргаритка" Яслена група, нов прием 4до резултат
ОДЗ №16 "Българче" Яслена група, нов прием 2до резултат
ОДЗ №25 "Люляче" Яслена група, нов прием 5до резултат
ЦДГ №02 "Пламъче" Първа група, нов прием 2012 6до резултат
ОДГ №09 "Ален Мак" Първа група, нов прием 2012 5до резултат
ЦДГ №30 "Мечо Пух" Първа група, нов прием 2012 3до резултат
ОДЗ №02 "Д-р П. Берон" Първа група, нов прием 2012 2до резултат
ЦДГ №07 "Изворче" Първа група, нов прием 2012 4до резултат
ОДЗ №16 "Българче" Първа група, нов прием 2012 2до резултат
ЦДГ №39 "Звънче" Първа група 2011 1до резултат
ОДЗ №11 "Детски свят" Първа група 2011 2до резултат
ЦДГ №21 "Калина Малина" Първа група 2011 1до резултат
СДГ №34 "Горски кът" Първа група 2011 4до резултат
ОДЗ №36 "Ран Босилек" Първа група 2011 2до резултат
ЦДГ №22 "Горска приказка" Първа група 2011 2до резултат

Покажи всички

© 2006 - 2015 Електронен регистър за прием в детски заведения към Община Варна  Дирекция "Образование и младежки дейности"