Новини

Община Варна, Дирекция „Образование и младежки дейности“ информира родителите, че на 17.08.2015 г. от незаети места и оптимизация ще бъдат обявени 309 свободни места за прием на деца, родени през 2012 г., както следва:

Район „Одесос“

 1. ЦДГ №1 “Светулка“ - 5 места
 2. ЦДГ №5 “Слънчо“ - 3 места
 3. ЦДГ №40 “Щастливо детство“ - 2 места
 4. ОДЗ №6 “Палечко“ - 30 места

Район „Приморски“

 1. ОДЗ №14 “Дружба“ - 3 места

 2. ЦДГ №38 “Ян Бибиян“ - 2 места
 3. ОДГ №9 “Ален мак“ - 18 места
 4. ОДЗ №5 “Славейче“ - 2 места
 5. СДГ №34 “Горски кът“ к.к.“Зл.пясъци“ - 54 места

Район „Младост“

 1. ЦДГ №14 “Успех“ - 2 места
 2. ОДЗ №13 “Детска радост“ - 2 места
 3. ЦДГ №45 “Пролет“ - 5 места
 4. ЦДГ №43 “Синчец“ - 6 места
 5. ЦДГ №3 “Детско градче“ - 33 места
 6. ЦДГ №39 “Звънче“ - 1 място
 7. ЦДГ №7 “Изворче“ - 7 места

Район „Вл.Варненчик“

 1. ОДЗ №1 “Маргаритка“ - 5 места
 2. ОДЗ №11 “Детски свят“ - 4 места
 3. ОДЗ №12 “Първи юни“ - 23 места
 4. ЦДГ №2 “Пламъче“ - 8 места

Район „Аспарухово“

 1. ЦДГ№17 “Валентина Терешкова“ - 3 места
 2. ЦДГ№22 “Горска приказка“ - 57 места

с.Тополи

 1. ОДЗ№36 “Ран Босилек“ - 13 места

с.Каменар

 1. ОДЗ№31 “Боров кът“ - 11 места

с.Звездица

ЦДГ“ Зорница“ - 10 места

Ще бъдат обявени и 20 места за детска ясла, както следва:

 1. ОДЗ№14“ Дружба“, район „Приморски“ - 2 места

 2. ОДЗ№31“ Боров кът“ с.Каменар - 18

За свободните места родителите ще могат да подават заявления от 17 до 21.08.2015г. Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 21.08.2015г. след 19 часа.

Записването на приетите деца ще бъде от 24.08 до 28.08.2015г.

Предвид динамиката на процесите е възможно към началото на учебната година да бъдат обявени още свободни места.

На своето  четиридесет и второ   заседание на 05.08.2015г., Общински съвет Варна гласува предложението на Кмета на Община Варна  за осигуряване финансови средства за откриването на две летни, временни, целодневни групи за 60  деца, в услуга на родители, които намират трудовата си реализация през туристическия сезон в гр. Варна.

Двете целодневни детски групи ще бъдат  разкрити в СДГ№34 “Горски кът“/к.к. „Златни пясъци“/ и ОДЗ№2 “Д-р П.Берон“, които се намират в район „Приморски“. Целта е да се откликне на необходимостта да бъдат подпомогнати работещите сезонно родители, които искат да устроят временно децата си в детска градина.

I. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ

 1. Заявление от родителя-вх.№, заведено във входящия дневник на ДГ.
 2. Попълване на декларация, че престоят на детето им е до 31.08. 2015г.
 3. Служебна бележка от двамата родители, че са работещи: да съдържат-изх.№, мокър печат, БУЛСТАТ на фирмата, предприятието, дружеството и т.н.
 4. Акт за раждане на детето и негово копие.
 5. За посочените групи в двата района, родителите могат да подават заявление, без значение на района по местоживеене.
 6. Медицински картон на детето.

Групите ще се сформират без класиране в електронния регистър, на основание входящия номер на заявлението и заявеното желание на родителите.

II. ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ  И ПРИЕМАНЕТО НА ДЕЦАТА ЗАПОЧВА ОТ 06.08.2015г.

III. УСЛОВИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ

 1. Представяне на посочения набор от задължителни документи
 1. Медицински изследвания на детето.
 2. 3аплащане на депозитна такса, съгласно действащата Наредба на Общински съвет

Класирането за яслена група родени 2013/2014 г. и за първа група, родени през 2012 г. ще се осъществи на 29.05.2015 г. след 9 часа

Родителите на децата, които са приети след класиране в детска градина, започват записването им от 01.06. до 05.06.2015 г. включително.

Класирането за яслена група родени 2013/2014 г. и за първа група, родени през 2012 г. ще се осъществи на 29.05.2015 г. след 9 часа

Родителите на децата, които са приети след класиране в детска градина, започват записването им от 01.06. до 05.06.2015 г. включително.

Детско заведение Възрастова Група Брой Подаване до Резултати
ОДЗ №12 "Първи юни" Първа група 2012 21до
ЦДГ №39 "Звънче" Първа група 2012 2до
ОДЗ №11 "Детски свят" Първа група 2012 2до
ЦДГ №43 "Синчец" Първа група 2012 2до
ЦДГ №45 "Пролет" Първа група 2012 1до
ЦДГ №21 "Калина Малина" Първа група 2012 1до
ЦДГ №22 "Горска приказка" Първа група 2012 3до
ОДЗ №11 "Детски свят" Втора група 2011 2до
ОДЗ №02 "Д-р П. Берон" Втора група 2011 1до
ЦДГ №45 "Пролет" Втора група 2011 1до
ЦДГ №21 "Калина Малина" Втора група 2011 3до
ЦДГ №22 "Горска приказка" Втора група 2011 3до
ЦДГ №18 "Морски свят" Втора група 2011 2до
ЦДГ №43 "Синчец" Втора група 2011 2до
ЦДГ №39 "Звънче" Втора група 2011 3до
ОДЗ №02 "Д-р П. Берон" Трета група 2010 2до
ОДЗ №11 "Детски свят" Трета група 2010 2до
ЦДГ №43 "Синчец" Трета група 2010 2до
ЦДГ №39 "Звънче" Четвърта (подготвителна) група 1до
ЦДГ №22 "Горска приказка" Четвърта (подготвителна) група 2до
ЦДГ №43 "Синчец" Четвърта (подготвителна) група 2до
ЦДГ №21 "Калина Малина" Четвърта (подготвителна) група 6до
ОДЗ №25 "Люляче" Яслена Група 1до резултат
ОДЗ №12 "Първи юни" Първа група 2012 21до резултат
ЦДГ №40 "Щастливо детство" Първа група 2012 2до резултат
ОДЗ №11 "Детски свят" Първа група 2012 2до резултат
ОДЗ №06 "Палечко" Първа група 2012 5до резултат
ОДЗ №06 "Палечко" Втора група 2011 1до резултат
ОДЗ №11 "Детски свят" Втора група 2011 2до резултат
ЦДГ №40 "Щастливо детство" Трета група 2010 2до резултат
ОДЗ №11 "Детски свят" Трета група 2010 2до резултат
ОДЗ №06 "Палечко" Трета група 2010 3до резултат
ОДЗ №06 "Палечко" Четвърта (подготвителна) група 7до резултат
ОДЗ №12 "Първи юни" Яслена Група 1до резултат
ОДЗ №12 "Първи юни" Първа група 2012 21до резултат
ЦДГ №39 "Звънче" Първа група 2012 2до резултат
ЦДГ №02 "Пламъче" Първа група 2012 4до резултат
ОДЗ №01 "Маргаритка" Първа група 2012 2до резултат
ЦДГ №17 "Валентина Терешкова" Първа група 2012 1до резултат
ЦДГ №42 "Мир" Първа група 2012 4до резултат
ЦДГ №43 "Синчец" Първа група 2012 3до резултат
ОДЗ №06 "Палечко" Първа група 2012 7до резултат
ЦДГ №45 "Пролет" Първа група 2012 1до резултат
ЦДГ №40 "Щастливо детство" Първа група 2012 3до резултат
ЦДГ №21 "Калина Малина" Първа група 2012 1до резултат
ЦДГ №43 "Синчец" Втора група 2011 2до резултат
ЦДГ №02 "Пламъче" Втора група 2011 6до резултат
ЦДГ №21 "Калина Малина" Втора група 2011 3до резултат
ЦДГ №39 "Звънче" Втора група 2011 2до резултат
ЦДГ №16 "Пушкин" Втора група 2011 1до резултат
ОДЗ №02 "Д-р П. Берон" Втора група 2011 2до резултат
ЦДГ №17 "Валентина Терешкова" Втора група 2011 1до резултат
ЦДГ №42 "Мир" Втора група 2011 2до резултат
ОДЗ №06 "Палечко" Втора група 2011 2до резултат
ОДЗ №06 "Палечко" Трета група 2010 4до резултат
ЦДГ №43 "Синчец" Трета група 2010 2до резултат
ОДЗ №25 "Люляче" Трета група 2010 1до резултат
ОДЗ №02 "Д-р П. Берон" Трета група 2010 2до резултат
ЦДГ №43 "Синчец" Четвърта (подготвителна) група 2до резултат
ЦДГ №21 "Калина Малина" Четвърта (подготвителна) група 5до резултат
ОДЗ №06 "Палечко" Четвърта (подготвителна) група 6до резултат
ЦДГ №02 "Пламъче" Четвърта (подготвителна) група 1до резултат
ЦДГ №39 "Звънче" Четвърта (подготвителна) група 1до резултат
ЦДГ №30 "Мечо Пух" Първа група 2012 1до резултат
ЦДГ №22 "Горска приказка" Първа група 2012 3до резултат
ОДЗ №06 "Палечко" Първа група 2012 7до резултат
ОДЗ №16 "Българче" Първа група 2012 1до резултат
ОДЗ №01 "Маргаритка" Първа група 2012 2до резултат
ЦДГ №30 "Мечо Пух" Втора група 2011 1до резултат
ЦДГ №22 "Горска приказка" Втора група 2011 3до резултат
ОДЗ №01 "Маргаритка" Втора група 2011 1до резултат
ОДЗ №11 "Детски свят" Втора група 2011 3до резултат
ЦДГ №18 "Морски свят" Втора група 2011 3до резултат
ОДЗ №06 "Палечко" Втора група 2011 2до резултат
ОДЗ №11 "Детски свят" Трета група 2010 2до резултат
ОДЗ №06 "Палечко" Трета група 2010 3до резултат
ОДЗ №14 "Дружба" Четвърта (подготвителна) група 1до резултат
ОДЗ №06 "Палечко" Четвърта (подготвителна) група 4до резултат
ЦДГ №01 "Светулка" Първа група 2012 1до резултат
ОДЗ №12 "Първи юни" Първа група 2012 21до резултат
ЦДГ №43 "Синчец" Първа група 2012 3до резултат
ЦДГ №12 "Пинокио" Първа група 2012 1до резултат
ЦДГ №45 "Пролет" Първа група 2012 1до резултат
ОДЗ №11 "Детски свят" Първа група 2012 2до резултат
ЦДГ №39 "Звънче" Първа група 2012 2до резултат
ОДГ №09 "Ален Мак" Втора група 2011 1до резултат
ОДЗ №15 "Морска звездица" Втора група 2011 1до резултат
ЦДГ №39 "Звънче" Втора група 2011 3до резултат
ОДЗ №02 "Д-р П. Берон" Втора група 2011 2до резултат
ОДЗ №10 "Приказка" Втора група 2011 1до резултат
ЦДГ №43 "Синчец" Втора група 2011 2до резултат
ЦДГ №01 "Светулка" Втора група 2011 1до резултат
ЦДГ №01 "Светулка" Трета група 2010 2до резултат
ОДЗ №03 "Делфинче" Трета група 2010 1до резултат
ЦДГ №43 "Синчец" Трета група 2010 3до резултат
ОДЗ №02 "Д-р П. Берон" Трета група 2010 2до резултат
ОДЗ №15 "Морска звездица" Трета група 2010 4до резултат
ЦДГ №05 "Слънчо" Трета група 2010 3до резултат
ОДЗ №15 "Морска звездица" Четвърта (подготвителна) група 2до резултат
ЦДГ №32 "Моряче" Четвърта (подготвителна) група 2до резултат

Покажи всички

© 2006 - 2016 Електронен регистър за прием в детски заведения към Община Варна  Дирекция "Образование и младежки дейности"