Новини

Класирането за яслена група родени 2013/2014 г. и за първа група, родени през 2012 г. ще се осъществи на 29.05.2015 г. след 9 часа

Родителите на децата, които са приети след класиране в детска градина, започват записването им от 01.06. до 05.06.2015 г. включително.

Община Варна информира родителите, които искат да кандидатстват за прием на децата си във филиала на ЦДГ№4 "Теменужка", който се намира на ул."Капитан Райчо" №103 А следното:

  • Поради интереса на родителите и обективният факт, че детското заведение се намира в район "Младост", ще се приемат документи за живеещите в този административен район, както и от район "Одесос".

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ обявява прием за яслена група за деца, родени през 2013 и 2014г. и за деца първа група, родени през 2012г. Приемът на документи започва от 01.04.2015г. до 08.05.2015г. включително. С изискванията за задължителните и допълнителни документи, родителите могат да се запознаят в сайта на Община Варна, където са публикувани Правилата за прием в общинските детски градини.
Информация с таблицата за свободните места може да разгледате тук.

Обръщаме внимание на родителите, които кандидатстват за обявените свободни места за други възрасти, че следва да представят нов пълен набор с документите считано от 9.03.2015 г. до 8.05.2015 г. Удостоверението за наличие или липса на задължения към Община Варна и здравната осигуреност се проверяват онлайн в детската градина, в която се подават документите.

Информираме родителите, че и през тази учебна година 2015/2016г, Община Варна осигурява места за задължителната предучилищна подготовка на 5 годишните деца, с целодневна организация и възможности за следобеден сън, както следва:

  • ОУ “Н.Й.Вапцаров - 1 група
  • СОУ “Н.Бозвели“ - 2 групи
  • ОУ “А.Кънчев“ - 1 група
  • ОУ “П. Волов“ - 1 група

Детско заведение Възрастова Група Брой Подаване до Резултати
ЦДГ №43 "Синчец" Първа група 2011 3до
ЦДГ №02 "Пламъче" Първа група 2011 3до
ОДЗ №03 "Делфинче" Първа група 2011 1до
СДГ №34 "Горски кът" Първа група 2011 1до
ЦДГ №40 "Щастливо детство" Първа група 2011 1до
ЦДГ №22 "Горска приказка" Първа група 2011 2до
СДГ №34 "Горски кът" Втора група 2010 3до
ЦДГ №22 "Горска приказка" Втора група 2010 2до
ОДЗ №14 "Дружба" Втора група 2010 1до
ЦДГ №02 "Пламъче" Втора група 2010 3до
ЦДГ №46 "Слънчева Дъга" Трета група 2009 1до
ЦДГ №02 "Пламъче" Трета група 2009 2до
ЦДГ №43 "Синчец" Трета група 2009 2до
СДГ №34 "Горски кът" Трета група 2009 10до
ОДЗ №14 "Дружба" Трета група 2009 1до
ЦДГ №40 "Щастливо детство" Трета група 2009 2до
ОДЗ №31 "Боров кът" Яслена група, нов прием 18до
ОДЗ №06 "Палечко" Яслена група, нов прием 23до
ОДЗ №03 "Делфинче" Яслена група, нов прием 18до
ОДЗ №25 "Люляче" Яслена група, нов прием 23до
ОДЗ №16 "Българче" Яслена група, нов прием 25до
ОДЗ №15 "Морска звездица" Яслена група, нов прием 22до
ОДЗ №24 "Иглика" Яслена група, нов прием 23до
ОДЗ №13 "Детска радост" Яслена група, нов прием 23до
ОДЗ №05 "Славейче" Яслена група, нов прием 22до
ОДЗ №01 "Маргаритка" Яслена група, нов прием 32до
ОДЗ №08 "Лястовичка" Яслена група, нов прием 17до
ОДЗ №12 "Първи юни" Яслена група, нов прием 20до
ОДЗ №10 "Приказка" Яслена група, нов прием 22до
ОДЗ №04 "Чайка" Яслена група, нов прием 18до
ОДЗ №36 "Ран Босилек" Яслена група, нов прием 18до
ОДЗ №02 "Д-р П. Берон" Яслена група, нов прием 19до
ОДЗ №14 "Дружба" Яслена група, нов прием 15до
ОДЗ №11 "Детски свят" Яслена група, нов прием 23до
ЦДГ №39 "Звънче" Първа група, нов прием 2012 64до
ЦДГ №32 "Моряче" Първа група, нов прием 2012 96до
ОДЗ №24 "Иглика" Първа група, нов прием 2012 10до
ОДЗ №05 "Славейче" Първа група, нов прием 2012 36до
ЦДГ №15 "Гълъбче" Първа група, нов прием 2012 60до
ЦДГ "Ран Босилек" Първа група, нов прием 2012 6до
ОДЗ №13 "Детска радост" Първа група, нов прием 2012 10до
ЦДГ №16 "Пушкин" Първа група, нов прием 2012 53до
ЦДГ №28 "Карамфилче" Първа група, нов прием 2012 60до
ОДГ №09 "Ален Мак" Първа група, нов прием 2012 60до
ОДЗ №01 "Маргаритка" Първа група, нов прием 2012 50до
ЦДГ №04 "Теменужка" ф-л Кап. Райчо Първа група, нов прием 2012 30до
ЦДГ №01 "Светулка" Първа група, нов прием 2012 46до
ЦДГ №22 "Горска приказка" Първа група, нов прием 2012 60до
ОДЗ №04 "Чайка" Първа група, нов прием 2012 32до
ЦДГ "Зорница" Първа група, нов прием 2012 15до
ЦДГ №12 "Пинокио" Първа група, нов прием 2012 58до
ЦДГ №07 "Изворче" Първа група, нов прием 2012 60до
ОДЗ №12 "Първи юни" Първа група, нов прием 2012 40до
ЦДГ №04 "Теменужка" Първа група, нов прием 2012 25до
ОДЗ №10 "Приказка" Първа група, нов прием 2012 32до
ЦДГ №03 "Детско градче" Първа група, нов прием 2012 118до
ОДЗ №11 "Детски свят" Първа група, нов прием 2012 37до
ЦДГ №42 "Мир" Първа група, нов прием 2012 55до
ОДЗ №36 "Ран Босилек" Първа група, нов прием 2012 14до
ОДЗ №31 "Боров кът" Първа група, нов прием 2012 13до
ЦДГ №21 "Калина Малина" Първа група, нов прием 2012 60до
ОДЗ №02 "Д-р П. Берон" Първа група, нов прием 2012 66до
ЦДГ №46 "Слънчева Дъга" Първа група, нов прием 2012 60до
ОДЗ №06 "Палечко" Първа група, нов прием 2012 44до
ОДЗ №14 "Дружба" Първа група, нов прием 2012 30до
ЦДГ №02 "Пламъче" Първа група, нов прием 2012 35до
ЦДГ №30 "Мечо Пух" Първа група, нов прием 2012 57до
ЦДГ №35 "Незабравка" Първа група, нов прием 2012 90до
ЦДГ №14 "Успех" Първа група, нов прием 2012 30до
ЦДГ №40 "Щастливо детство" Първа група, нов прием 2012 48до
ОДЗ №16 "Българче" Първа група, нов прием 2012 27до
ОДЗ №03 "Делфинче" Първа група, нов прием 2012 4до
ЦДГ №06 "Златно зрънце" Първа група, нов прием 2012 30до
ЦДГ №18 "Морски свят" Първа група, нов прием 2012 30до
ЦДГ №17 "Валентина Терешкова" Първа група, нов прием 2012 45до
ОДЗ №25 "Люляче" Първа група, нов прием 2012 5до
ЦДГ №43 "Синчец" Първа група, нов прием 2012 90до
ЦДГ №05 "Слънчо" Първа група, нов прием 2012 82до
СДГ №34 "Горски кът" Първа група, нов прием 2012 60до
ЦДГ №13 "Звездичка" Първа група, нов прием 2012 30до
ОДЗ №15 "Морска звездица" Първа група, нов прием 2012 6до
ЦДГ №44 "Крилатко" Първа група, нов прием 2012 35до
ЦДГ №08 "Христо Ботев" Първа група, нов прием 2012 80до
ЦДГ №38 "Ян Бибиян" Първа група, нов прием 2012 44до
ЦДГ №45 "Пролет" Първа група, нов прием 2012 58до
ЦДГ №40 "Щастливо детство" Първа група 2011 1до резултат
ОДЗ №11 "Детски свят" Първа група 2011 4до резултат
ЦДГ №01 "Светулка" Първа група 2011 1до резултат
ОДЗ №15 "Морска звездица" Втора група 2010 3до резултат
ЦДГ №14 "Успех" Втора група 2010 2до резултат
ЦДГ №43 "Синчец" Втора група 2010 2до резултат
ЦДГ №17 "Валентина Терешкова" Втора група 2010 1до резултат
ЦДГ №45 "Пролет" Втора група 2010 1до резултат
ОДЗ №14 "Дружба" Трета група 2009 2до резултат
ОДЗ №12 "Първи юни" - Полудневна Трета група 2009 4до резултат
ОДЗ №15 "Морска звездица" Трета група 2009 1до резултат
ЦДГ №02 "Пламъче" Първа група 2011 3до резултат
СДГ №34 "Горски кът" Първа група 2011 3до резултат
ЦДГ №22 "Горска приказка" Първа група 2011 2до резултат
СДГ №34 "Горски кът" Втора група 2010 3до резултат

Покажи всички

© 2006 - 2014 Електронен регистър за прием в детски заведения към Община Варна  Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"