Новини

Община Варна информира родителите, че след приключилото последно класиране на децата за свободните места в общинските детски градини на 10.10.2014г. остават отново незаети места. Директорите на конкретните детски заведения в три последователни седмици преобявяваха незаетите места.

За първи път през последните години, в най-големия административен район „Приморски“ остават незаети места за цели възрастови групи, които се намират в кв. „Чайка“- в двата нови филиала към ОДЗ№2 „Д-р П. Берон“ и към ОДЗ №4 „Чайка, както и в ОДГ№9 “Ален мак“. Местата както следва:

За деца, родени през 2010г.

 • Новият филиал към ОДЗ№4 “Чайка“ - 20 незаети места
 • Новият филиал към ОДЗ№2 „Д-р П. Берон“ - 33 незаети места
 • ОДГ№9 “Ален мак“ - 30 незаети места
 • ЦДГ№22 “Горска приказка“ - 27 незаети места-район Аспарухово
 • СДГ№34 “Горски кът“ - 5 незаети места
 • ОДЗ№24 “Иглика“ - 5 незаети места
 • ОДЗ№36 “Ран Босилек“ - 3 незаети места
 • ЦДГ “Зорница“ - 2 незаети места

ОБЩО: 125 места

За децата, родени през 2011г.

 • За новия филилал към ОДЗ№4 „Чайка“ - 11 незаети места
 • ЦДГ№2 „Пламъче“ -  незаети 20 места-район Владиславово
 • СДГ№34 “Горски кът“ - незаети 20 места-к.к. „Златни пясъци“
 • ОДЗ№24 “Иглика“ - 6 незаети места
 • ОДЗ№10 „Приказка“ - 2 незаети места
 • ЦДГ№17 “В. Терешкова“ - 2 незаети места
 • ОДЗ№25 “Люляче“ - 1 незаето място
 • ОДЗ№11 “Детски свят“ - 2 незаети места
 • ЦДГ“ Зорница“ - 3 незаети места
 • ЦДГ“ Ран Босилек“ - 2 незаети места
 • ОДЗ№36“ Ран Босилек“ - с. Тополи - 2 незаети места
 • ЦДГ№42“ Мир“ - 1 незаето място
 • ЦДГ№12“ Пинокио“ - 1 незаето място
 • ЦДГ№39“ Звънче“ - 1 незаето място
 • ЦДГ№7“ Изворче“ - 1 незаето място

ОБЩО: 75 МЕСТА

Информираме родителите, че свободните места в ОДГ№9 “Ален мак“, СДГ№34 “Горски кът“ и ЦДГ№22 “Горско приказка“, няма да бъдат повече обявявани до края на календарната година. Ще се обявят през месец април за новия прием за 2015 г.. Това е свързано със законовото изискване, че педагогическият  труд на учителя се заплаща при осъществяване на работата му с деца.

Останалите единични места в детските градини ще бъдат отново преобявени в електронния регистър на 20.10.2014 г., като родителите могат отново да кандидатстват за тях.

Детско заведение Възрастова Група Брой Подаване до Резултати
ЦДГ №38 "Ян Бибиян" Първа група 2011 1до
ОДЗ №25 "Люляче" Първа група 2011 1до
ЦДГ №17 "Валентина Терешкова" Първа група 2011 2до
ОДЗ №04 "Чайка" Първа група 2011 11до
ЦДГ №02 "Пламъче" Първа група 2011 20до
ЦДГ №32 "Моряче" Първа група 2011 1до
ОДЗ №36 "Ран Босилек" Първа група 2011 2до
ЦДГ №40 "Щастливо детство" Първа група 2011 3до
ЦДГ №12 "Пинокио" Първа група 2011 3до
ЦДГ "Зорница" Първа група 2011 3до
ЦДГ №39 "Звънче" Първа група 2011 2до
ЦДГ №07 "Изворче" Първа група 2011 1до
ОДЗ №24 "Иглика" Първа група 2011 6до
ОДЗ №10 "Приказка" Първа група 2011 2до
ОДЗ №36 "Ран Босилек" Втора група 2010 3до
ОДЗ №02 "Д-р П. Берон" Втора група 2010 33до
ЦДГ №40 "Щастливо детство" Втора група 2010 2до
ОДЗ №24 "Иглика" Втора група 2010 5до
ЦДГ "Зорница" Втора група 2010 2до
ОДЗ №10 "Приказка" Втора група 2010 1до
ЦДГ №22 "Горска приказка" Втора група 2010 3до
ОДЗ №04 "Чайка" Втора група 2010 20до
ЦДГ №04 "Теменужка" ф-л Кап. Райчо Трета група 2009 4до
ЦДГ №07 "Изворче" Трета група 2009 2до
ЦДГ №22 "Горска приказка" Трета група 2009 2до
ЦДГ №39 "Звънче" Трета група 2009 1до
ЦДГ №18 "Морски свят" Трета група 2009 1до
ЦДГ №28 "Карамфилче" Трета група 2009 2до
ЦДГ №46 "Слънчева Дъга" Четвърта (подготвителна) група 1до
ЦДГ №18 "Морски свят" Четвърта (подготвителна) група 3до
ОДЗ №12 "Първи юни" Четвърта (подготвителна) група 2до
ЦДГ №28 "Карамфилче" Четвърта (подготвителна) група 2до
ОДЗ №25 "Люляче" Четвърта (подготвителна) група 1до
ЦДГ №22 "Горска приказка" Четвърта (подготвителна) група 2до
ЦДГ №21 "Калина Малина" Първа група 2011 2до резултат
ЦДГ №40 "Щастливо детство" Първа група 2011 1до резултат
ЦДГ №07 "Изворче" Първа група 2011 1до резултат
ЦДГ №02 "Пламъче" Първа група 2011 20до резултат
ЦДГ №45 "Пролет" Втора група 2010 2до резултат
ОДЗ №11 "Детски свят" Втора група 2010 2до резултат
ЦДГ №39 "Звънче" Трета група 2009 1до резултат
ЦДГ №04 "Теменужка" ф-л Кап. Райчо Трета група 2009 5до резултат
ЦДГ №07 "Изворче" Четвърта (подготвителна) група 2до резултат
ОДЗ №14 "Дружба" Четвърта (подготвителна) група 1до резултат
ОДЗ №36 "Ран Босилек" Яслена Група 2до резултат
СДГ №34 "Горски кът" Първа група 2011 21до резултат
ЦДГ "Ран Босилек" Първа група 2011 2до резултат
ОДЗ №11 "Детски свят" Първа група 2011 2до резултат
ОДГ №09 "Ален Мак" Първа група 2011 3до резултат
ЦДГ №12 "Пинокио" Първа група 2011 1до резултат
ОДЗ №04 "Чайка" Първа група 2011 24до резултат
ОДЗ №36 "Ран Босилек" Първа група 2011 2до резултат
ОДЗ №10 "Приказка" Първа група 2011 2до резултат
ЦДГ №02 "Пламъче" Първа група 2011 20до резултат
ОДЗ №25 "Люляче" Първа група 2011 1до резултат
ЦДГ №17 "Валентина Терешкова" Първа група 2011 2до резултат
ЦДГ №07 "Изворче" Първа група 2011 1до резултат
ОДЗ №31 "Боров кът" Първа група 2011 4до резултат
ЦДГ "Зорница" Първа група 2011 3до резултат
ЦДГ №39 "Звънче" Първа група 2011 1до резултат
ОДЗ №24 "Иглика" Първа група 2011 6до резултат
ЦДГ №42 "Мир" Първа група 2011 1до резултат
ОДЗ №02 "Д-р П. Берон" Първа група 2011 1до резултат
ЦДГ №22 "Горска приказка" Втора група 2010 27до резултат
ОДЗ №24 "Иглика" Втора група 2010 5до резултат
ЦДГ "Зорница" Втора група 2010 2до резултат
ОДЗ №02 "Д-р П. Берон" Втора група 2010 37до резултат
СДГ №34 "Горски кът" Втора група 2010 5до резултат
ЦДГ №12 "Пинокио" Втора група 2010 1до резултат
ОДГ №09 "Ален Мак" Втора група 2010 30до резултат
ОДЗ №04 "Чайка" Втора група 2010 28до резултат
ОДЗ №36 "Ран Босилек" Втора група 2010 3до резултат
ЦДГ №04 "Теменужка" ф-л Кап. Райчо Трета група 2009 4до резултат
СДГ №34 "Горски кът" Трета група 2009 3до резултат
ОДЗ №06 "Палечко" Трета група 2009 1до резултат
ЦДГ №21 "Калина Малина" Трета група 2009 1до резултат
ЦДГ №40 "Щастливо детство" Трета група 2009 2до резултат
ЦДГ №43 "Синчец" Трета група 2009 3до резултат
ЦДГ №07 "Изворче" Трета група 2009 1до резултат
ЦДГ №46 "Слънчева Дъга" Трета група 2009 1до резултат
ЦДГ №28 "Карамфилче" Четвърта (подготвителна) група 4до резултат
ЦДГ №46 "Слънчева Дъга" Четвърта (подготвителна) група 1до резултат
СДГ №34 "Горски кът" Четвърта (подготвителна) група 6до резултат
ОДЗ №12 "Първи юни" Четвърта (подготвителна) група 2до резултат
ЦДГ №21 "Калина Малина" Четвърта (подготвителна) група 5до резултат
ОДЗ №16 "Българче" Яслена Група 1до резултат
ЦДГ №38 "Ян Бибиян" Първа група 2011 1до резултат
ОДЗ №11 "Детски свят" Втора група 2010 1до резултат
ЦДГ №04 "Теменужка" ф-л Кап. Райчо Втора група 2010 1до резултат
ЦДГ №17 "Валентина Терешкова" Втора група 2010 3до резултат
ЦДГ №03 "Детско градче" Трета група 2009 2до резултат
ОДЗ №01 "Маргаритка" Четвърта (подготвителна) група 1до резултат
ЦДГ №07 "Изворче" Четвърта (подготвителна) група 1до резултат
ЦДГ №03 "Детско градче" Четвърта (подготвителна) група 6до резултат
ОДЗ №06 "Палечко" Четвърта (подготвителна) група 4до резултат
ЦДГ №38 "Ян Бибиян" Четвърта (подготвителна) група 2до резултат
ОДЗ №36 "Ран Босилек" Яслена Група 4до резултат
ЦДГ №01 "Светулка" Първа група 2011 4до резултат
ЦДГ №39 "Звънче" Първа група 2011 4до резултат
ОДЗ №04 "Чайка" Първа група 2011 28до резултат

Покажи всички

© 2006 - 2014 Електронен регистър за прием в детски заведения към Община Варна  Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"