Новини

ОУ"Н. Й. Вапцаров" разкрива 15 места за подготвителна група за 5 годишни деца на целодневна организация, с осигурени условия за следобеден сън. Подаването на документите от родителите започва от 08.09.2014г., до запълване на местата.

Община Варна, Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" обявява нови места за прием в общински детски градини за деца, родени през 2010г., 2011г. и яслена възраст , както следва:

От ново строителство и реконструкция - 330 места

1. ОДЗ №4 "Чайка" - филиал /бившето частно училище "Малкият принц"/

 • за деца, родени през 2010 г. - 60 места
 • за деца , родени през 2011 г. - 90 места

2. ОДЗ №2"П.Берон"-филиал/ новата детска градина на ул."Д-р А. Железкова/

 • за деца, родени през 2010 г. - 90 места
 • за деца, родени през 2011 г. - 90 места

От вътрешна оптимизация - 210 места

За деца родени през 2011 г., както следва:

Район "Одесос"

 • ЦДГ №1 "Светулка" - 22 места/филиал на ул."Парижка комуна"/
 • ЦДГ №8 "Христо Ботев" - 3 места
 • ЦДГ №40 "Щастливо детство" - 2 места

Район "Приморски"

 • ОДГ №9 Ален Мак - 30 места
 • ЦДГ №21 "Калина Малина" - 3 места
 • ЦДГ №30 "Мечо Пух" - 2 места
 • СДГ №34 "Горски кът" - 21 места
 • ЦДГ №38 "Ян Бибиян" - 2 места
 • ЦДГ №42 "Мир" - 2 места
 • ОДЗ №4 "Чайка" - 2 места
 • ОДЗ №24 "Иглика" - 5 места

Район "Младост"

 • ЦДГ №3" Детско градче" - 1 място
 • ЦДГ №7" Изворче" - 2 места филиал бл.12
 • ЦДГ №14 "Успех" - 1 място
 • ЦДГ №32 "Моряче" - 2 места
 • ЦДГ №43 "Синчец" - 5 места
 • ЦДГ №6 "Крилатко" - 6 места
 • ОДЗ №8 "Лястовичка" - 3 места
 • ОДЗ №15 "Морска звездица" - 1 място

Район "Вл.Варненчик"

 • ОДЗ №1 "Маргаритка" - 18 места
 • ЦДГ №2 "Пламъче" - 26 места

Район "Аспарухово"

 • ЦДГ №17 "В. Терешкова" - 4 места филиал
 • ЦДГ №22 "Горска приказка" - 27 места
 • ОДЗ №25 "Люляче" - 5 места
 • ЦДГ "Зорница" с.Звездица- 4 места
 • ЦДГ "Ран Босилек" с.Константиново - 5 места
 • ОДЗ №36 "Ран Босилек" с.Тополи - 2 места
 • ОДЗ №31 "Боров кът" с. Каменар - 4 места

За деца от яслена възраст - 25 места

 • ОДЗ №6 "Палечко" - 1 място
 • ОДЗ №4 "Чайка" - 5 места
 • ОДЗ №16 "Българче" - 5 места
 • ОДЗ №25 "Люляче" - 5 места
 • ОДЗ №36 "Ран Босилек" - 9 места

Документи за новите места ще се подават от 08.09.2014г. Класирането ще бъде обявено в електронния регистър на 12.09.2014г. Записването на приетите деца ще започне на 15.09.2014г.

Съгласно правилата за прием в общинските детски градини родителите могат да направят до 4-ри избора без ограничения по райони.

Детско заведение Възрастова Група Брой Подаване до Резултати
ОДЗ №06 "Палечко" Яслена Група 1до
ЦДГ №39 "Звънче" Първа група 2011 2до
ОДЗ №25 "Люляче" Втора група 2010 2до
ОДЗ №11 "Детски свят" Втора група 2010 2до
ЦДГ №22 "Горска приказка" Втора група 2010 4до
ЦДГ №40 "Щастливо детство" Втора група 2010 1до
ЦДГ №03 "Детско градче" Втора група 2010 1до
ОДЗ №01 "Маргаритка" Трета група 2009 12до
ОДЗ №10 "Приказка" Трета група 2009 2до
ЦДГ №04 "Теменужка" ф-л Кап. Райчо Трета група 2009 4до
ЦДГ №08 "Христо Ботев" Трета група 2009 1до
ОДЗ №16 "Българче" Трета група 2009 1до
ЦДГ №22 "Горска приказка" Трета група 2009 3до
ЦДГ №03 "Детско градче" Трета група 2009 2до
ЦДГ №39 "Звънче" Трета група 2009 1до
ОДЗ №06 "Палечко" Четвърта (подготвителна) група 5до
ЦДГ №21 "Калина Малина" Четвърта (подготвителна) група 5до
ОДЗ №02 "Д-р П. Берон" Четвърта (подготвителна) група 3до
ЦДГ №39 "Звънче" Четвърта (подготвителна) група 1до
ЦДГ №03 "Детско градче" Четвърта (подготвителна) група 5до
ОДЗ №25 "Люляче" Четвърта (подготвителна) група 1до
ЦДГ №22 "Горска приказка" Четвърта (подготвителна) група 3до
ОДЗ №25 "Люляче" Яслена Група 5до резултат
ОДЗ №12 "Първи юни" Яслена Група 2до резултат
ОДЗ №06 "Палечко" Яслена Група 1до резултат
ОДЗ №04 "Чайка" Яслена Група 5до резултат
ОДЗ №16 "Българче" Яслена Група 5до резултат
ОДЗ №36 "Ран Босилек" Яслена Група 9до резултат
ЦДГ №40 "Щастливо детство" Първа група 2011 6до резултат
ОДЗ №02 "Д-р П. Берон" Първа група 2011 90до резултат
ЦДГ №08 "Христо Ботев" Първа група 2011 3до резултат
ЦДГ №14 "Успех" Първа група 2011 1до резултат
ЦДГ №38 "Ян Бибиян" Първа група 2011 2до резултат
ОДЗ №36 "Ран Босилек" Първа група 2011 2до резултат
ОДЗ №08 "Лястовичка" Първа група 2011 3до резултат
ЦДГ №39 "Звънче" Първа група 2011 1до резултат
ЦДГ №30 "Мечо Пух" Първа група 2011 4до резултат
ЦДГ №07 "Изворче" Първа група 2011 2до резултат
ОДЗ №15 "Морска звездица" Първа група 2011 2до резултат
ЦДГ №44 "Крилатко" Първа група 2011 6до резултат
СДГ №34 "Горски кът" Първа група 2011 22до резултат
ЦДГ №22 "Горска приказка" Първа група 2011 27до резултат
ЦДГ №01 "Светулка" Първа група 2011 22до резултат
ОДЗ №10 "Приказка" Първа група 2011 3до резултат
ЦДГ №21 "Калина Малина" Първа група 2011 3до резултат
ОДЗ №01 "Маргаритка" Първа група 2011 18до резултат
ОДЗ №04 "Чайка" Първа група 2011 92до резултат
ЦДГ "Зорница" Първа група 2011 4до резултат
ОДЗ №24 "Иглика" Първа група 2011 7до резултат
ОДГ №09 "Ален Мак" Първа група 2011 30до резултат
ЦДГ №42 "Мир" Първа група 2011 5до резултат
ЦДГ №02 "Пламъче" Първа група 2011 26до резултат
ЦДГ №17 "Валентина Терешкова" Първа група 2011 4до резултат
ОДЗ №31 "Боров кът" Първа група 2011 4до резултат
ЦДГ №03 "Детско градче" Първа група 2011 2до резултат
ОДЗ №25 "Люляче" Първа група 2011 5до резултат
ЦДГ №32 "Моряче" Първа група 2011 2до резултат
ЦДГ "Ран Босилек" Първа група 2011 3до резултат
ЦДГ №43 "Синчец" Първа група 2011 5до резултат
ЦДГ №22 "Горска приказка" Втора група 2010 2до резултат
ОДЗ №24 "Иглика" Втора група 2010 1до резултат
ОДЗ №04 "Чайка" Втора група 2010 60до резултат
ЦДГ "Зорница" Втора група 2010 4до резултат
ЦДГ №17 "Валентина Терешкова" Втора група 2010 3до резултат
ОДЗ №02 "Д-р П. Берон" Втора група 2010 90до резултат
ОДЗ №15 "Морска звездица" Втора група 2010 3до резултат
СДГ №34 "Горски кът" Втора група 2010 5до резултат
ЦДГ №21 "Калина Малина" Трета група 2009 1до резултат
ЦДГ №46 "Слънчева Дъга" Трета група 2009 1до резултат
ЦДГ №40 "Щастливо детство" Трета група 2009 4до резултат
ЦДГ №28 "Карамфилче" Трета група 2009 1до резултат
ОДЗ №15 "Морска звездица" Трета група 2009 2до резултат
ЦДГ №06 "Златно зрънце" Трета група 2009 2до резултат
ЦДГ №17 "Валентина Терешкова" Трета група 2009 4до резултат
ЦДГ №43 "Синчец" Трета група 2009 3до резултат
СДГ №34 "Горски кът" Трета група 2009 4до резултат
ЦДГ №22 "Горска приказка" Трета група 2009 3до резултат
ЦДГ №16 "Пушкин" Трета група 2009 2до резултат
ЦДГ "Зорница" Трета група 2009 2до резултат
ЦДГ №14 "Успех" Трета група 2009 1до резултат
ЦДГ №07 "Изворче" Трета група 2009 4до резултат
ОДЗ №12 "Първи юни" - Полудневна Трета група 2009 1до резултат
ОДЗ №15 "Морска звездица" Четвърта (подготвителна) група 3до резултат
ЦДГ №06 "Златно зрънце" Четвърта (подготвителна) група 2до резултат
СДГ №34 "Горски кът" Четвърта (подготвителна) група 7до резултат
ЦДГ №22 "Горска приказка" Четвърта (подготвителна) група 2до резултат
ЦДГ №42 "Мир" Четвърта (подготвителна) група 2до резултат
ОДЗ №25 "Люляче" Четвърта (подготвителна) група 3до резултат
ЦДГ №32 "Моряче" Четвърта (подготвителна) група 3до резултат
ЦДГ №38 "Ян Бибиян" Четвърта (подготвителна) група 4до резултат
ЦДГ №46 "Слънчева Дъга" Четвърта (подготвителна) група 2до резултат
ЦДГ №21 "Калина Малина" Четвърта (подготвителна) група 1до резултат
ЦДГ №40 "Щастливо детство" Четвърта (подготвителна) група 2до резултат
ЦДГ №39 "Звънче" Четвърта (подготвителна) група 1до резултат
ЦДГ №08 "Христо Ботев" Четвърта (подготвителна) група 4до резултат
ЦДГ №28 "Карамфилче" Четвърта (подготвителна) група 3до резултат
ЦДГ №07 "Изворче" Четвърта (подготвителна) група 2до резултат
ЦДГ №13 "Звездичка" - Полудневна Четвърта (подготвителна) група 2до резултат
ОДЗ №12 "Първи юни" Четвърта (подготвителна) група 3до резултат
ЦДГ №45 "Пролет" Четвърта (подготвителна) група 3до резултат

Покажи всички

© 2006 - 2014 Електронен регистър за прием в детски заведения към Община Варна  Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"