Новини

На своето тридесет и четвърто  заседание на 21.07.2014г., Общински съвет Варна гласува предложението на Кмета на Община Варна  за осигуряване финансови средства за откриването на две летни, временни, целодневни групи за 60 неприетидеца, които са родени през 2010г./действащите в момента първи групи/ за периода от 01.08.2014г. до 31.08.2014г.

Двете целодневни детски групи ще бъдат  разкрити в ЦДГ№13 “Звездичка“ и ОДЗ№4 “Чайка“, които се намират в двата най-натоварени  района - „Одесос“ и „Приморски“. Целта е да се откликне на необходимостта, да бъдат подпомогнати работещите родители на неприети деца през миналогодишния прием,  до завършване строителството на двете нови детски градини в район „Приморски“.

I. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ

  1. Заявление от родителя-вх.№, заведено във входящия дневник на ДГ.
  2. Попълване на декларация, че престоят на детето им е до 31.08.
  3. Служебна бележка от двамата родители, че са работещи: да съдържат-изх.№, мокър печат, БУЛСТАТ на фирмата.
  4. Акт за раждане на детето и негово копие.
  5. За посочените групи в двата района, родителите могат да подават заявление, без значение на района по местоживеене.

Групите ще се сформират без класиране в електронния регистър, на основание входящия номер на заявлението и заявеното желание на родителите.

II. ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗАПОЧВА ОТ 22.07.2014г. до 31.07.2014г.

III. УСЛОВИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ

  1. Медицински изследвания на детето.
  2. Заплащане на депозитна такса, съгласно действащата Наредба на Общински съвет

Информация за подготвителните групи за задължителната предучилищна подготовка на 5-годишните деца за 2014/15 г. в общинските училища

  Училище Полудневни подготвителни
групи
Подготвителни целодневни
групи
Подготвителни
целодневни групи
с възможност за следобеден сън
1 НУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 1    
2 ПЪРВО ОУ 1    
3 ОУ "А.КЪНЧЕВ     2
4 ОУ "В.АПРИЛОВ"   2  
5 ОУ "Й.ЙОВКОВ" 1    
6 ОУ“Кап.Петко войвода“   1  
7 ОУ "Н.ВАПЦАРОВ"     1
8 ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" 1    
9 ОУ "П.ВОЛОВ"     1
10 ОУ "СВ.ИВАН РИЛСКИ" 2    
11 ОУ "СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" 1    
12 ОУ "СТ.КАРАДЖА" 1    
13 ОУ "ЦАР СИМЕОН І " 1    
14 ОУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" 1    
15 ОУ "С.МИХАЙЛОВСКИ" 1    
16 СОУПЧЕ "АЛ.ПУШКИН"     1
17 СОУ "В.ДРУМЕВ" 1    
18 СОУ "Д.ДЕБЕЛЯНОВ" 2    
19 СОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" 1    
20 СОУ "Л.КАРАВЕЛОВ" 2    
21 СОУ "Н.ГЕРОВ" 1    
22 СОУ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ"     2
23 СОУ "П.ЯВОРОВ" 1    
Общият брой на групите за  5-годишни деца в общинските училища 28: - 18 са полудневни подготвителни групи; - 10 са подготвителни целодневни групи, като 7 от тях са с осигурена възможност за следобеден сън;

Детско заведение Възрастова Група Брой Подаване до Резултати
ЦДГ №22 "Горска приказка" Първа група 2010 3до
СДГ №34 "Горски кът" Първа група 2010 1до
ОДЗ №15 "Морска звездица" Първа група 2010 1до
ЦДГ №40 "Щастливо детство" Втора група 2009 1до
ЦДГ №13 "Звездичка" - Полудневна Втора група 2009 5до
СДГ №34 "Горски кът" Втора група 2009 1до
ОДЗ №15 "Морска звездица" Втора група 2009 4до
ЦДГ №40 "Щастливо детство" Трета група 2008 2до
ЦДГ №28 "Карамфилче" Трета група 2008 4до
ОДЗ №16 "Българче" Трета група 2008 2до
ОДЗ №24 "Иглика" Трета група 2008 5до
СДГ №34 "Горски кът" Трета група 2008 1до
ОДЗ №14 "Дружба" Яслена група, нов прием 2до
ЦДГ №40 "Щастливо детство" Първа група, нов прием 2011 3до
ЦДГ №14 "Успех" Трета група 2008 1до резултат
ОДЗ №10 "Приказка" Трета група 2008 2до резултат
ЦДГ №05 "Слънчо" Трета група 2008 3до резултат
ЦДГ №45 "Пролет" Трета група 2008 2до резултат
ЦДГ "Зорница" Първа група 2010 4до резултат
ЦДГ №15 "Гълъбче" Втора група 2009 1до резултат
ЦДГ №16 "Пушкин" Втора група 2009 3до резултат
ЦДГ №39 "Звънче" Втора група 2009 1до резултат
ЦДГ №18 "Морски свят" Трета група 2008 3до резултат
ОДЗ №10 "Приказка" Трета група 2008 2до резултат
ЦДГ №35 "Незабравка" Трета група 2008 5до резултат
ЦДГ №39 "Звънче" Трета група 2008 1до резултат
ЦДГ №28 "Карамфилче" Трета група 2008 3до резултат
ЦДГ №17 "Валентина Терешкова" Първа група, нов прием 2011 5до резултат
ОДЗ №11 "Детски свят" Първа група, нов прием 2011 2до резултат
ЦДГ "Зорница" Първа група, нов прием 2011 4до резултат
СДГ №34 "Горски кът" Първа група 2010 2до резултат
ЦДГ №22 "Горска приказка" Първа група 2010 3до резултат
ЦДГ №39 "Звънче" Втора група 2009 1до резултат
ЦДГ №21 "Калина Малина" Втора група 2009 1до резултат
ЦДГ №14 "Успех" Втора група 2009 1до резултат
СДГ №34 "Горски кът" Втора група 2009 1до резултат
ОДЗ №14 "Дружба" Втора група 2009 1до резултат
ЦДГ №14 "Успех" Трета група 2008 2до резултат
ЦДГ №05 "Слънчо" Трета група 2008 3до резултат
СДГ №34 "Горски кът" Трета група 2008 1до резултат
ОДГ №09 "Ален Мак" Трета група 2008 10до резултат
ОДЗ №24 "Иглика" Първа група 2010 7до резултат
ЦДГ "Зорница" Първа група 2010 5до резултат
ОДЗ №12 "Първи юни" Първа група 2010 1до резултат
ОДЗ №11 "Детски свят" Първа група 2010 3до резултат
ОДЗ №24 "Иглика" Втора група 2009 2до резултат
ОДЗ №24 "Иглика" Трета група 2008 5до резултат
ОДЗ №11 "Детски свят" Трета група 2008 9до резултат
ЦДГ №42 "Мир" Трета група 2008 2до резултат
ЦДГ №45 "Пролет" Трета група 2008 2до резултат
ЦДГ №28 "Карамфилче" Трета група 2008 4до резултат
ОДЗ №12 "Първи юни" Трета група 2008 2до резултат
ОДЗ №36 "Ран Босилек" Яслена група, нов прием 6до резултат
ОДЗ №31 "Боров кът" Яслена група, нов прием 20до резултат
ЦДГ №12 "Пинокио" Първа група, нов прием 2011 8до резултат
ЦДГ №17 "Валентина Терешкова" Първа група, нов прием 2011 6до резултат
ОДЗ №11 "Детски свят" Първа група, нов прием 2011 16до резултат
ОДЗ №31 "Боров кът" Първа група, нов прием 2011 20до резултат
ЦДГ №18 "Морски свят" Първа група, нов прием 2011 1до резултат
ОДЗ №24 "Иглика" Първа група, нов прием 2011 4до резултат
ЦДГ "Ран Босилек" Първа група, нов прием 2011 8до резултат
ОДЗ №10 "Приказка" Първа група, нов прием 2011 10до резултат
ЦДГ №13 "Звездичка" Първа група, нов прием 2011 30до резултат
СДГ №34 "Горски кът" Първа група, нов прием 2011 21до резултат
ЦДГ №42 "Мир" Първа група, нов прием 2011 22до резултат
ЦДГ №02 "Пламъче" Първа група, нов прием 2011 32до резултат
ЦДГ №39 "Звънче" Първа група, нов прием 2011 20до резултат
ЦДГ "Зорница" Първа група, нов прием 2011 5до резултат
ОДЗ №25 "Люляче" Първа група, нов прием 2011 5до резултат
ЦДГ №22 "Горска приказка" Първа група, нов прием 2011 28до резултат
ОДЗ №10 "Приказка" Първа група 2010 1до резултат
СДГ №34 "Горски кът" Първа група 2010 1до резултат
ОДЗ №02 "Д-р П. Берон" Първа група 2010 2до резултат
ЦДГ "Зорница" Втора група 2009 1до резултат
ЦДГ №16 "Пушкин" Втора група 2009 10до резултат
ОДЗ №10 "Приказка" Втора група 2009 2до резултат
СДГ №34 "Горски кът" Втора група 2009 1до резултат
ЦДГ №07 "Изворче" Втора група 2009 2до резултат
СДГ №34 "Горски кът" Трета група 2008 1до резултат
ОДГ №09 "Ален Мак" Трета група 2008 6до резултат
ОДЗ №01 "Маргаритка" Трета група 2008 1до резултат
ЦДГ №07 "Изворче" Трета група 2008 3до резултат
ЦДГ №05 "Слънчо" Трета група 2008 5до резултат
ЦДГ №14 "Успех" Трета група 2008 1до резултат
ОДЗ №02 "Д-р П. Берон" Трета група 2008 4до резултат
ОДЗ №10 "Приказка" Трета група 2008 1до резултат
ОДЗ №11 "Детски свят" Първа група 2010 5до резултат
ОДЗ №12 "Първи юни" Първа група 2010 1до резултат
ЦДГ №07 "Изворче" Първа група 2010 1до резултат
ЦДГ "Зорница" Първа група 2010 5до резултат
ЦДГ №17 "Валентина Терешкова" Втора група 2009 1до резултат
ЦДГ №39 "Звънче" Втора група 2009 1до резултат
ОДЗ №14 "Дружба" Втора група 2009 1до резултат
ЦДГ №30 "Мечо Пух" Втора група 2009 2до резултат
ЦДГ №17 "Валентина Терешкова" Трета група 2008 2до резултат
ОДЗ №11 "Детски свят" Трета група 2008 9до резултат
ОДЗ №12 "Първи юни" Трета група 2008 2до резултат
ЦДГ №35 "Незабравка" Трета група 2008 4до резултат
ЦДГ №07 "Изворче" Трета група 2008 2до резултат
ЦДГ №30 "Мечо Пух" Трета група 2008 7до резултат

Покажи всички

© 2006 - 2014 Електронен регистър за прием в детски заведения към Община Варна  Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"