Новини

Свободните места за ОДЗ№2 "Д-р Петър Берон" са за филиал "Жирафче"

Община Варна информира родителите, че филиал „Бисерче“ към ОДЗ№4 „Чайка“ ще приема поетапно приетите деца в детската градина, при готовност на родителите за медицинските изследвания на децата си.

В детската градина е  поставено съобщение, което  информира родителите за провеждането на родителските срещи по дати за всяка група,съответно:

  • на 10.11.2014г. от 17.30ч. за децата, родени през 2010г.
  • на 11.11.2014г. от 17.30ч. за децата, родени през 2011г.

Родителите ще бъдат запознати с организацията на групите, с постъпването на децата, с учителите и Правилника за дейността на детската градина.

Община Варна информира родителите, че филиал „Жирафче“ към ОДЗ№2 „Д-р П. Берон“ ще приема поетапно приетите деца в детската градина, при готовност на родителите за медицинските изследвания на децата си.

В детската градина ще бъде поставено съобщение, което ще информира родителите за провеждането на родителските срещи по дати за всяка група, които ще започнат от 03.11.2014г. На тях ще бъдат запознати с организацията на групите, с учителите и Правилника за дейността на детската градина.

Детско заведение Възрастова Група Брой Подаване до Резултати
ЦДГ №39 "Звънче" Първа група 2011 2до
ЦДГ №43 "Синчец" Първа група 2011 3до
ЦДГ №22 "Горска приказка" Първа група 2011 2до
ЦДГ №22 "Горска приказка" Втора група 2010 2до
ЦДГ №15 "Гълъбче" Втора група 2010 1до
ЦДГ №39 "Звънче" Трета група 2009 2до
ЦДГ №13 "Звездичка" Първа група 2011 5до резултат
ЦДГ №40 "Щастливо детство" Първа група 2011 1до резултат
ОДЗ №02 "Д-р П. Берон" Първа група 2011 4до резултат
ЦДГ №43 "Синчец" Втора група 2010 2до резултат
ОДЗ №02 "Д-р П. Берон" Втора група 2010 2до резултат
СДГ №34 "Горски кът" Втора група 2010 9до резултат
СДГ №34 "Горски кът" Трета група 2009 7до резултат
ЦДГ №43 "Синчец" Трета група 2009 3до резултат
ОДЗ №12 "Първи юни" Четвърта (подготвителна) група 2до резултат
СДГ №34 "Горски кът" Четвърта (подготвителна) група 7до резултат
ЦДГ №38 "Ян Бибиян" Първа група 2011 1до резултат
ЦДГ №02 "Пламъче" Първа група 2011 10до резултат
ЦДГ №32 "Моряче" Първа група 2011 1до резултат
ЦДГ №22 "Горска приказка" Първа група 2011 2до резултат
ОДЗ №24 "Иглика" Първа група 2011 2до резултат
ЦДГ №42 "Мир" Първа група 2011 3до резултат
ЦДГ №40 "Щастливо детство" Втора група 2010 1до резултат
ОДЗ №04 "Чайка" Втора група 2010 7до резултат
ЦДГ №38 "Ян Бибиян" Втора група 2010 1до резултат
ЦДГ №02 "Пламъче" Втора група 2010 3до резултат
ЦДГ №22 "Горска приказка" Втора група 2010 2до резултат
ОДЗ №12 "Първи юни" Трета група 2009 1до резултат
ОДЗ №25 "Люляче" Четвърта (подготвителна) група 1до резултат
ЦДГ №39 "Звънче" Първа група 2011 2до резултат
ЦДГ №43 "Синчец" Първа група 2011 2до резултат
ЦДГ №40 "Щастливо детство" Първа група 2011 2до резултат
ОДЗ №12 "Първи юни" Втора група 2010 1до резултат
ОДЗ №10 "Приказка" Втора група 2010 1до резултат
ЦДГ №43 "Синчец" Втора група 2010 2до резултат
ОДЗ №12 "Първи юни" Трета група 2009 1до резултат
ЦДГ №39 "Звънче" Трета група 2009 2до резултат
ЦДГ №45 "Пролет" Четвърта (подготвителна) група 1до резултат
ОДЗ №12 "Първи юни" Четвърта (подготвителна) група 2до резултат
ЦДГ №21 "Калина Малина" Първа група 2011 4до резултат
ЦДГ №22 "Горска приказка" Първа група 2011 1до резултат
ОДЗ №04 "Чайка" Първа група 2011 5до резултат
ОДЗ №10 "Приказка" Първа група 2011 1до резултат
ОДЗ №04 "Чайка" Втора група 2010 10до резултат
ЦДГ №22 "Горска приказка" Втора група 2010 2до резултат
ЦДГ №40 "Щастливо детство" Втора група 2010 1до резултат
СДГ №34 "Горски кът" Втора група 2010 8до резултат
ЦДГ №22 "Горска приказка" Трета група 2009 2до резултат
СДГ №34 "Горски кът" Трета група 2009 6до резултат
СДГ №34 "Горски кът" Четвърта (подготвителна) група 7до резултат
ЦДГ №21 "Калина Малина" Четвърта (подготвителна) група 5до резултат
ЦДГ №45 "Пролет" Четвърта (подготвителна) група 1до резултат
ОДЗ №16 "Българче" Яслена Група 1до резултат
ЦДГ №07 "Изворче" Първа група 2011 1до резултат
ЦДГ №39 "Звънче" Първа група 2011 2до резултат
ЦДГ "Зорница" Първа група 2011 3до резултат
ОДЗ №01 "Маргаритка" Първа група 2011 1до резултат
ЦДГ №43 "Синчец" Първа група 2011 2до резултат
ЦДГ №40 "Щастливо детство" Първа група 2011 2до резултат
ЦДГ №22 "Горска приказка" Първа група 2011 2до резултат
ЦДГ №18 "Морски свят" Първа група 2011 1до резултат
ОДЗ №02 "Д-р П. Берон" Първа група 2011 6до резултат
ОДГ №09 "Ален Мак" Първа група 2011 2до резултат
ЦДГ №13 "Звездичка" Първа група 2011 4до резултат
ОДЗ №02 "Д-р П. Берон" Втора група 2010 3до резултат
ОДЗ №12 "Първи юни" Втора група 2010 1до резултат
ОДЗ №06 "Палечко" Втора група 2010 2до резултат
ЦДГ №05 "Слънчо" Втора група 2010 2до резултат
ЦДГ "Зорница" Втора група 2010 2до резултат
ЦДГ №43 "Синчец" Втора група 2010 2до резултат
ЦДГ №22 "Горска приказка" Втора група 2010 2до резултат
ЦДГ №16 "Пушкин" Трета група 2009 1до резултат
ОДЗ №12 "Първи юни" - Полудневна Трета група 2009 1до резултат
ЦДГ №22 "Горска приказка" Трета група 2009 2до резултат
ЦДГ №07 "Изворче" Трета група 2009 2до резултат
ЦДГ №39 "Звънче" Трета група 2009 2до резултат
ОДЗ №01 "Маргаритка" Трета група 2009 1до резултат
ЦДГ №43 "Синчец" Трета група 2009 3до резултат
ОДЗ №12 "Първи юни" Трета група 2009 1до резултат
ОДЗ №06 "Палечко" Трета група 2009 3до резултат
ЦДГ №07 "Изворче" Четвърта (подготвителна) група 2до резултат
ОДЗ №06 "Палечко" Четвърта (подготвителна) група 6до резултат
ОДЗ №12 "Първи юни" Четвърта (подготвителна) група 2до резултат
ЦДГ №35 "Незабравка" Четвърта (подготвителна) група 2до резултат
ОДЗ №36 "Ран Босилек" Яслена Група 1до резултат
ОДЗ №04 "Чайка" Първа група 2011 9до резултат
ОДЗ №10 "Приказка" Първа група 2011 1до резултат
ЦДГ №14 "Успех" Първа група 2011 1до резултат
ЦДГ №21 "Калина Малина" Първа група 2011 1до резултат
ЦДГ №02 "Пламъче" Първа група 2011 10до резултат
ЦДГ №18 "Морски свят" Първа група 2011 1до резултат
ОДЗ №36 "Ран Босилек" Втора група 2010 1до резултат
ЦДГ №45 "Пролет" Втора група 2010 2до резултат
ЦДГ №18 "Морски свят" Втора група 2010 2до резултат
ОДЗ №01 "Маргаритка" Втора група 2010 1до резултат
ОДЗ №04 "Чайка" Втора група 2010 12до резултат
ЦДГ №22 "Горска приказка" Втора група 2010 2до резултат
ЦДГ №22 "Горска приказка" Трета група 2009 1до резултат
ЦДГ №02 "Пламъче" Трета група 2009 1до резултат
ЦДГ №28 "Карамфилче" Трета група 2009 2до резултат

Покажи всички

© 2006 - 2014 Електронен регистър за прием в детски заведения към Община Варна  Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"